Home Physics Be part of our 2023 AS Summer season Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023 – Physics and Astronomy outreach

Be part of our 2023 AS Summer season Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023 – Physics and Astronomy outreach

0
Be part of our 2023 AS Summer season Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023 – Physics and Astronomy outreach

[ad_1]

It’s time for the 2023 Cardiff College Physics Summer season College !

This extraordinarily well-liked 3-day non-residential programme is geared toward AS college students who’re contemplating pursuing a physics diploma.

This free occasion will happen on Monday 19 – Wednesday 21 June 2023, from 10:00-16:30 at Cardiff College College of Physics and Astronomy.  A extra detailed programme will probably be launched nearer to the time, however will embrace talks, lectures and workshops delivered by workers and college students from the College of Physics and Astronomy.

Lectures and workshops will probably be focused at AS degree (12 months 12) college students and supply an perception into Physics past A-level, equivalent to:

  • Gravitational Waves
  • Astronomy and Cosmology
  • Medical Physics
  • Nanophysics
  • Lasers
  • Semiconductor expertise

College students ought to apply utilizing this utility kind:

The deadline for purposes is 23:59 on Friday 19 Might 2023. Within the case of over subscription locations will probably be allotted on a primary come first served foundation.

 

Testimonials and Analysis

“I actually loved the pleasant atmosphere and the steadiness of the talks and workshops”

“Over 2/3 of members reported being extra prone to examine physics at College”

 

 

Mae’r rhaglen amhreswyl hynod boblogaidd hwn yn cael ei gynnal dros dri diwrnod, ac mae ar gyfer myfyrwyr UG sy’n ystyried gyrfa ym maes ffiseg.

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal o 10:00 tan 16:30 ddydd Llun, 19 Mehefin tan ddydd Mercher, 21 Mehefin 2023, a hynny yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n agosach at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan workers a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai fydd disgyblion Safon UG (blwyddyn 12). Bydd y rhain yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel:

Tonnau Disgyrchol
Seryddiaeth a Chosmoleg
Ffiseg Feddygol
Nanoffiseg
Laserau
Technoleg lled-ddargludyddion

Dylai disgyblion wneud cais drwy lenwi’r ffurflen gais hon:

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 23:59 ddydd Gwener, 19 Mai 2023. Os bydd gormod o geisiadau’n dod i regulation, bydd y lleoedd sydd ar gael yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Tystebau a gwerthusiad

“Mwynheais y rhan fwyaf o’r sgyrsiau, yr amgylchedd cyfeillgar a’r cydbwysedd rhwng y sgyrsiau a’r gweithdai yn fawr”

“Nododd dau draean o’r cyfranogwyr eu bod yn fwy tebygol o astudio ffiseg yn y Brifysgol”

 

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here